გარანტიის გაგრძელება

EHRLE ს ყველა სამრეცხაოზე ვრცელდება 2 წლიანი გარანტია. ინვესტორს  შეუძლია დანადგარის ფასის გარკვეული კორექტირების შემთხვევაში მიიღოს 5 წლამდე გაზრდილი გარანტია. ჩვენ დარწმუნებული ვართ ჩვენს გერმანულ ხარისხში  და შესაბამისად ინვესტორს შეუძლია სრულად ენდოს ჩვენს საგარნატიო პირობებს.

EHRLE s რეცხვის დადასტურებული ხარისხი

კომპანია EHRLE აჯილდოებს კეთილსინდისიერ ინვესტორებს, რომლებიც ხმარობენ EHRLE -ს  ორიგინალ ქიმიას, ორიგინალ მარაგ ნაწილებს და ვინც რეგულარულად სარგებლობს EHRLE ს ავტორიზირებული სერვისით. ეს ყველაფერი უზრუნველყოფს  სამრეცხაოზე მანქანების რეცხვის უმაღლეს სტანდარტს და აღნიშნულ სამრეცხაოებს ენიჭება „დადასტურებული ხარისხის“ ნიშანი. აღშნინული ნიშანი თავსდება  EHRLE ს სამრეცხაოების ინტერაქტიულ რუქაზეც. 

მომხმარებლის ლოიალობის სისტემა

მრავალ სამრეცხოს ყავს თავისი ერთგული მომხმარებელი.  მათ შორის არიან არა  მხოლოდ კერძო მძღოლები ასევე ტაქსის და სატრანსპორტო კომპანიების მძღოლები. ცალსახად მიზანშეწონილია მათთვის მომზადდეს განსხვავებული წინადადება, რომლისთვის გამოიყენება EHRLE ს ლოიალობის საბარათე სისტემა

Up
ეს საიტი ნაჭდევებს იყენებს (cookies), ისე, რომ ჩვენი მომსახურება შეიძლება მუშაობა უკეთესი. შეიტყვეთ უფრო მეტი მე მესმის,